Meno a priezvisko Organizácia
Jana Balážová Základná škola, Kudlovská 11, 066 21 Humenné
Jozef Beňuška Gymnázium Viliama Paulinyho-Tóthav Martine, Malá Hora 3, 03601 Martin
Danica Božová Základná škola, Mierová 134, Svit, Základná škola, Mierová 134, 059 21 Svit
Blanka Bučková Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76, Košice
Viera Budinská Spojená škola, ul. Dominika Tatarku, Poprad,
Ján Degro Gymnázium Trebišovská, Trebišovská 12, 04001 Košice
Ivan Duľa Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 040 01, Kežmarok
Viera Dzurňáková ZŠ Hutnícka 16, ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Zuzana Gibová FEI TU v Košiciach, Katedra fyziky, Park Komenského 2, Košice 042 00
Mária Goláňová Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
František Gomboš  
Jana Haničáková Gymnázium Terézie Vansovej, Ul. 17. novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Mária Horváthová Gymnázium, Alejová 1
Jana Hvizdošová Gymnázium, Alejová 1, Košice 041 49
Pavol Chmeliar Cirkevné gymnázium sv, Mikuláša v Starej Ľubovni, Štúrova 383/3, 064 01 Stará Ľubovňa
Anna Ihnatková Gymnázium, Alejová 1, Košice, Alejová 1, 04149, Košice
Jana Jakešová ZŠ Staničná 13,Košice, Staničná 13, Košice 040 01
Ingrid Jurisová ZŠ Trebišovská 10, Košice, Trebišovská 10, 040 11 Košice
Beáta Kirešová Základná škola, Staničná 13 040 01 Košice
Eva Kolesárová Základná škola Požiarnická 3, ZŠ Požiarnická 3, Košice
Viera Kováčová Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Katarína Krišková  
Eva Kubíková Gymnázium, Šrobárova 1, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Katarína Kullová ZŠ Staničná, Staničná 13, 040 01 Košice
Vlasta Kupčíková Gymnázium, Šrobárova 1, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Jozef Labuda Technická akadémia, Hviezdoslavova 6
Jana Legartová Gymnázium, Lorencova 46, 05342 krompachy
Jozef Lojan Cirkevná spojená škola, Švermova 10, 069 01 Snina
Jozef Mačo ZŠsMŠ Šarišské Michaľany, Pod lesíkom 19, Šar. Michaľany, 082 22
Zuzana Majerčáková Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice, Užhorodská 39, 040 11 Košice
Carmen Mišľanová základná škola Krosnianska 2, Krosnianska 2 , 040 22 Košice
Marta Mlynarčíková Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok
Darina Muchová Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Veronika Müllerová Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
Marta Mydlárová Blaščáková Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov
Adriana Parimuchová ZŠ Slovinky, Slovinky 71, 053 40
Ivana Rodáková Spojená škola, ul. Dominika Tatarku , POPRAD, ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01, POPRAD
Mária Romanová Gymnázium, Konštantínova 2, 080 01 Prešov
Ľubica Semanová Gymnázium Terézie Vansovej, 17.novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Alena Spišiaková Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Radničné námestie 271/8, 05201 Spišská Nová Ves
Renáta Sýkorová ZŠ Družstevná p.Hornáde, Hlavná 5, Družstevná p.H.
Martin Šechný SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov
Lenka Škarbeková Gymnázium Gelnica, SNP 1, 056 01 Gelnica
Valéria Šmajdová Základná škola, Janigova 2, 040 23 Košice
Ján Šunderlík Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra 94974
Adriana Trojanovičová Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany
Slavomír Tuleja Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 06601 Humenné
Miroslav Typčuk  
Martin Varchol Prvé slovenské literárne gymnázium, Železničná 260, 05001 Revúca
Helena Vicenová  
Eva Vysopalová ZŠ Staničná, Staničná 13, 040 01 Košice
Daniela Waresová Gymnázium, Lorencova 46, 05342 krompachy