Mapa HSCI2013 - Slovakia Day

Doprava

Autom na parkovisko pred budovou Rektorátu UPJŠ: 
• smer z Rožňavy , 
• smer z Prešova
• smer z Michaloviec.

Pešo na Rektorát UPJŠ: 
• z autobusovej/vlakovej stanice.

MHD zo stanice: 
• električka č. 2 (výstup: Krajský súd)